<div align="center"> <h1>Ośrodek Konsultingowo Szkoleniowy Kadr Medycznych</h1> <h3>Szkolenia pielęgniarek, kursy pielęgniarek, komunikowanie dla pielęgniarek, kursy dokształcające, sympozja, kształcenie podyplomowe</h3> <p>Szkolenia pielęgniarek, kursy pielęgniarek, komunikowanie dla pielęgniarek, kursy dokształcające, sympozja, kształcenie podyplomowe</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.fryzjer.md4.pl/kadrmed/index.html" rel="nofollow">www.fryzjer.md4.pl/kadrmed/index.html</a></p> </div>